Het Horse Rescue Team geeft ruim vijftien jaar instructie op het gebied van redden van grote dieren. Ons relatief kleine bedrijf is zeer trots met wie en wat wij in die jaren allemaal bereikt hebben met onze instructies. Als eerste professionele bedrijf reisde wij geheel Nederland door om de deelnemers te voorzien van informatie. Uiteraard kunnen wij niet heel Nederland bedienen en ontstaat de vraag naar Train de trainer ‘Redden van dieren’ sessies. Dit concept gebruiken steeds meer veiligheidsregio’s om een selecte groep instructeurs op te leiden om daarna de les informatie door te geven aan hun collega’s of studenten.

Het Horse Rescue Team biedt sinds kort ook de ‘train de trainer’ sessie aan. Deze training richt zich op de instructeur en het instrueren bij het veilig redden van dieren in een nood situatie.
In een twee daagse training behandelen wij incidenten als een paard of koe in de sloot, een evacuatie van een stal bij brand, een verkeersongeval waarbij een paard in de trailer bij betrokken is, en meer van dergelijke situaties. Daarnaast bezoeken wij dieren bedrijven om ook achtergrond informatie te verkrijgen over de verschillende dieren.

De eerste training dag wordt verdeeld in een praktisch en theoretisch gedeelte. De theorie wordt begonnen met een weergave van incidenten uit de realiteit, ondersteund door beeld en geluid, die het belang van onze instructies weergeven. Vervolgens in het praktische deel worden de handvatten aangereikt hoe men de materialen op de juiste manier moeten aanbrengen in combinatie met het veilig benaderen, begeleiden en redden van dieren.

De tweede training dag wordt gebruikt om de aangereikte informatie in de praktijk te brengen. In het ochtenddeel zullen bezoeken plaatsvinden van verschillende dieren bedrijven. Daarna worden verschillende praktijk incidenten met levende have geënsceneerd waarbij deze opgelost dienen te worden door de deelnemers. Diverse onderdelen die in het theoretische deel aan bod zijn gekomen, kunnen worden toegepast op een paard dat wij meenemen of, bij voorkeur, op de levende have van en bij een manegecomplex binnen het verzorgingsgebied.

Waarom deze training?

Het aantal ongevallen met grote dieren is de laatste jaren erg toegenomen. Dat is vooral te wijten aan de veranderingen binnen de paardenwereld. Koeien verdwijnen langzaam uit diverse regio’s en de paardensport is erg populairder. Tijdens de brandweeropleiding werd weinig tot geen aandacht besteed aan het onderdeel redden van grote dieren met als gevolg dat er door gebrek aan kennis teveel ongevallen plaatsvinden. In de paardensport gaat het zelfs om 10 a 15 doden per jaar!
De kracht en de onberekenbaarheid van een paard of koe wordt te vaak onderschat. In 2017 heeft ons bedrijf ondersteund bij de ontwikkeling van de elektronische leermodule (ELO) voor het IFV. Hiermee zijn wij een standaard onderdeel geworden de manschap opleiding en worde zij aan in het begin stadium al voorbereid op incidenten met dieren.
Daarnaast ontbreekt specifiek dieren materiaal in de standaard voertuig uitrusting van de hulpdiensten. Wij zien hier steeds meer ontwikkeling is dat brandweer korpsen specifiek materiaal voor dieren aanschaffen en tevens specifieke dieren teams creëren. Middels deze training bieden wij een compleet pakket aan om deze collega’s zowel te voorzien van middelen en kennis.

Voor wie is deze training?

De Train de trainer ‘Redden van dieren’ training is gericht op brandweerinstructeurs. Er is geen competentie profiel voor deze training. Echter zult u als deelnemer wel affiniteit met dit onderwerp moeten hebben. Indien wordt gewerkt met levende have dient u vooraf voldoende kennis te bezitten om te weten wat u doet. Middels deze training wordt uw deelnemer voorzien van extra informatie waarmee basis instructie verzorgd kan worden.
Wij adviseren alleen gediplomeerde brandweer instructeurs op te geven voor deze training.

Het doel van deze training

De belangrijkste elementen van de training zijn als volgt onder te verdelen.
– Veiligheid van de korpsleden
– Benaderen van grote dieren
– Overbrengen van instructie
– Redden van grote dieren
Deze elementen worden tijdens het praktische en het theoretische onderdelen van de training uitgelicht.

Planning

Het heeft de voorkeur de twee dagen enkele dagen uit elkaar te plannen. Een avond training is ook mogelijk, echter dient wel vier uur per blok aangehouden te worden. Afhankelijk van de groepsgrote wordt de training door één of twee instructeurs verzorgd. De training heeft een duur twee dagen.
Het is mogelijk de training te planning van maandag tot en met zaterdag.
De training wordt verzorgd op locatie of op het trainingscomplex van het Horse Rescue Team (Krommenie NH)