De basistraining ‘Redden van grote dieren’ richt zich op de elementaire onderdelen van het veilig redden van grote dieren. Het gaat om het uitvoeren van de juiste handelingen bij incidenten als een paard of koe in de sloot, een evacuatie van een stal bij brand, een verkeersongeval waarbij een paard in de trailer bij betrokken is, en meer van dergelijke situaties.

De basistraining is daarom verdeeld in een praktisch en theoretisch gedeelte. De theorie wordt begonnen met een weergave van incidenten uit de realiteit, ondersteund door beeld en geluid, die het probleem blootleggen. Vervolgens worden de handvatten aangereikt hoe men repressief kan optreden waarbij gelet wordt op veiligheid, benaderen, begeleiden en redden.

Het tweede gedeelte van de cursus wordt gebruikt om de theorie in de praktijk te brengen op levende have. Diverse onderdelen die in het theoretische deel aan bod zijn gekomen, kunnen worden toegepast op een paard dat wij meenemen of, bij voorkeur, op de levende have van en bij een manegecomplex binnen het verzorgingsgebied.

Waarom deze cursus?

Het aantal ongevallen met grote dieren is de laatste jaren erg toegenomen. Dat is vooral te wijten aan de veranderingen binnen de paardenwereld. Koeien verdwijnen langzaam uit diverse regio’s en de paardensport is erg populairder. Tijdens de brandweeropleiding werd weinig tot geen aandacht besteed aan het onderdeel redden van grote dieren met als gevolg dat er door gebrek aan kennis teveel ongevallen plaatsvinden. In de paardensport gaat het zelfs om 10 a 15 doden per jaar!
De kracht en de onberekenbaarheid van een paard of koe wordt te vaak onderschat. In 2017 heeft ons bedrijf ondersteund bij de ontwikkeling van de elektronische leermodule (ELO) voor het IFV. Hiermee zijn wij een standaard onderdeel geworden de manschap opleiding en worden zij aan in het begin stadium al voorbereid op incidenten met dieren.

Voor wie is deze cursus?

De cursus is vooral gericht op brandweerpersoneel, politie en dierenartsen. Kort geleden zijn wij tevens gestart om de manegebedrijven te informeren door middel van workshops. Bij brand op een groot complex is de eigenaar namelijk van levensbelang! Daarom is het van grote waarde dat de brandweer in samenwerking met de eigenaar de procedures zo goed mogelijk volgt om zoveel en veilig mogelijk te redden.

Het doel van deze cursus

De belangrijkste elementen van de cursus zijn als volgt onder te verdelen.
– Veiligheid van de korpsleden
– Benaderen van grote dieren
– Begeleiden van grote dieren
– Redden van grote dieren

Deze elementen worden tijdens het praktische en het theoretische onderdelen van de cursus uitgelicht.

Planning

Het heeft de voorkeur de praktische en theoretische gedeelten te scheiden en op twee opvolgende avonden uit te voeren. De theorie wordt door één instructeur gegeven en bij het praktische onderdeel zullen twee instructeurs aanwezig zijn. Beide onderdelen hebben een duur van twee uur.
Het is mogelijk beide onderdelen op één avond te houden, daar staat een duur van drie uur voor. Het theoretisch gedeelte wordt hierbij ingekort.

 

Bekijk onze Producttraining ‘Redden van grote dieren’ hier