Het Horse Rescue Team heeft een assortiment aan materiaal die geschikt zijn om dieren te redden uit verschillende situatie. De producttraining ‘Redden van grote dieren’ richt zich op de elementaire onderdelen van het veilig en juist aanbrengen van materiaal bij dieren in een nood situatie. Het gaat om het uitvoeren van de juiste handelingen bij incidenten als een paard of koe in de sloot, een evacuatie van een stal bij brand, een verkeersongeval waarbij een paard in de trailer bij betrokken is, en meer van dergelijke situaties.

De product training is daarom verdeeld in een praktisch en theoretisch gedeelte. De theorie wordt begonnen met een weergave van incidenten uit de realiteit, ondersteund door beeld en geluid, die het belang van onze materialen weergeven. Vervolgens worden de handvatten aangereikt hoe men de materialen op de juiste manier moeten aanbrengen in combinatie met het veilig benaderen, begeleiden en redden van dieren.

Het tweede gedeelte van de cursus wordt gebruikt om de theorie in de praktijk te brengen op voornamelijk levende have. Diverse onderdelen die in het theoretische deel aan bod zijn gekomen, kunnen worden toegepast op een paard dat wij meenemen of, bij voorkeur, op de levende have van en bij een manegecomplex binnen het verzorgingsgebied.

Waarom deze cursus?

Het aantal ongevallen met grote dieren is de laatste jaren erg toegenomen. Dat is vooral te wijten aan de veranderingen binnen de paardenwereld. Koeien verdwijnen langzaam uit diverse regio’s en de paardensport is erg populairder. Tijdens de brandweeropleiding werd weinig tot geen aandacht besteed aan het onderdeel redden van grote dieren met als gevolg dat er door gebrek aan kennis teveel ongevallen plaatsvinden. In de paardensport gaat het zelfs om 10 a 15 doden per jaar!
De kracht en de onberekenbaarheid van een paard of koe wordt te vaak onderschat. In 2017 heeft ons bedrijf ondersteund bij de ontwikkeling van de elektronische leermodule (ELO) voor het IFV. Hiermee zijn wij een standaard onderdeel geworden de manschap opleiding en worde zij aan in het begin stadium al voorbereid op incidenten met dieren.
Daarnaast ontbreekt specifiek dieren materiaal in de standaard voertuig uitrusting van de hulpdiensten. Wij zien hier steeds meer ontwikkeling is dat brandweer korpsen specifiek materiaal voor dieren aanschaffen en tevens specifieke dieren teams creëren. Middels deze training bieden wij een compleet pakket aan om deze collega’s zowel te voorzien van middelen en kennis.

Voor wie is deze cursus?

De cursus is vooral gericht op brandweerpersoneel, politie en dierenartsen. Kort geleden zijn wij tevens gestart om de manegebedrijven te informeren door middel van workshops. Bij een incident met dieren is een eigenaar van belang.
Daarom is het van grote waarde dat de brandweer in samenwerking met de eigenaar de procedures zo goed mogelijk volgt om zo veilig mogelijk te redden.

Het doel van deze cursus

De belangrijkste elementen van de training zijn als volgt onder te verdelen.
– Veiligheid van de korpsleden
– Benaderen van grote dieren
– Product informatie en veilig aanbrengen van materiaal
– Redden van grote dieren

Deze elementen worden tijdens het praktische en het theoretische onderdelen van de cursus uitgelicht.

Planning

Het heeft de voorkeur de praktische en theoretische gedeelten op één avond te organiseren. Afhankelijk van de groepsgrote wordt de training door één of twee instructeurs verzorgd. De training heeft een duur van ongeveer twee uur.
Het is mogelijk de training te planning in de avond uren en/of zaterdag.

 

Bekijk ook onze Basistraining ‘Redden van grote dieren’ hier